Att Barnkonventionen blir svensk lag från den 1 januari 2020 är en viktig milstolpe för barns rättigheter. Men för att det ska få genomslag krävs att de som ska använda sig av Barnkonventionen har den kunskap de behöver. Därför har vi tagit fram webbutbildningen ”Barnkonventionen – Barnens rättigheter i centrum”.

Läs mer om utbildningen 
Hör av dig till marknad@infosoc.se eller 036-30 79 00, om du vill gå utbildningen, så hjälper vi dig att komma igång!