Infosoc är stolta över att nu kunna erbjuda dig som befintlig kund våra lagkommentarer för socialtjänst! I paketet, som är en plustjänst, får ni tillgång till lagkommentarer till lagar såsom exempelvis socialtjänstlagen, LSS, LVU, LVM, färdtjänstlagarna och lag om bostadsanpassningsbidrag! Kommentarerna innehåller hänvisningar till såväl förarbeten som praxis och är skriva av jurister. Kontakta oss för mer info och prisuppgift!