Via vår samarbetspartner Krogarna.se kan Infosoc erbjuda dig tre intressanta och kvalitetssäkrade webbutbildningar inom livsmedelshygien på olika nivåer. 

Läs mer om de olika utbildningarna i livsmedelshygien

Boka utbildning