Utbildningar

Nedan ser du Infosoc aktuella utbildningar som vi tillhandahåller via våra experter och samarbetspartners. Du kan också som befintlig kund boka en användarutbildning inom samtliga 18 rättsområden.

Aktuella utbildningar:

Offentlighet och sekretess i förskola och skola – heldag

Genom Skoljuristen kan vi erbjuda utbildning i offentlighet och sekretess i förskola och skola. Regler om offentlighet och sekretess aktualiseras ofta för både personal i förskolor och skolor och för dem som arbetar på förvaltningsnivå i en kommun. I den här utbildningen görs en grundlig genomgång av hur regelverket ser ut och vad det innebär i praktiken. Fokus riktas på hur verksamheterna praktiskt bör hantera olika knepiga situationer. Stort utrymme ges för deltagarnas egna frågeställningar.

Följande områden tas upp:

  • Vad är en allmän handling och vad innebär det?
  • Registrering, diarieföring och arkivering
  • Vilka sekretessregler finns för förskola och skola och när ska de tillämpas?
  • Vilka sekretessbrytande bestämmelser finns och när kan sådana bli aktuella?

Utbildningen hålls den 15 mars kl. 09.00-16.00
Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Stockholm.
Pris: 3 950 kronor exkl. moms. I priset ingår lunch, fika och dokumentation.
Erbjudande: Gå 4 betala för 3! Anmälan till 036-30 79 00 eller marknad@infosoc.se

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress! Anmälan är bindande. Skoljuristen förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.

E-learning i GDPR

Genom Qnister kan vi erbjuda E-learning i GDPR. Med Qnisters e-learning grundutbildar du dig och dina kollegor i GDPR; vad som är en personuppgift och de mest centrala kraven i förordningen. Ett kvalitetssäkrat sätt att sprida kunskap om GDPR till fler. Kursen är ca 30 minuter lång och kan göras i datorn eller mobilen, hemma eller på kontoret. Du ser tre delfilmer och svarar på några frågor efter varje del. Och som organisation kan du se statistik på vilka kollegor som genomfört utbildningen. Goda rutiner och långsiktigt arbete kräver att alla vet vad som gäller kring hantering av personuppgifter.

Webbutbildning lex Sarah
systematiskt arbete för att motverka missförhållanden inom socialtjänsten

Var och en som arbetar inom socialtjänstens verksamhet omfattas av rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah när det gäller missförhållanden i den egna verksamheten. I denna webbutbildning reder Ylva Florin-Holmsten ut vilka skyldigheter lex Sarah föreskriver och hur man ska verka för större kvalitet och säkerhet i verksamheten.  Kursen vänder sig till all personal som lyder under SoL och LSS inom såväl kommunal som privat sektor.  Filmen är uppdelad i fyra avsnitt och innehåller bakgrund och syfte med lex Sarah, rapporteringsskyldighet, vad ett missförhållande är samt hur man kan utreda och avhjälpa missförhållanden. Efter varje del följer kunskapsfrågor. Du får tillgång till kursen i 6 månader och efter genomgången kurs får du som deltagare ett intyg på att du känner till lex Sarah och dess innehåll.

Läs mer om kursen och se en introduktionsvideo

En utvecklingsdag kring socialtjänstens familjehemsvård

Genom Fortsätt Växa AB och Ylva Florin-Holmsten kan vi erbjuda en utbildningsdag om barn och unga i samhällsvård och deras familjehem samt visning av Infosoc rättsdatabas. Utbildningen fokuserar på ett lärande med utgångspunkt från forskning och beprövad erfarenhet gällande hur barn/unga har och har haft det inom ramen för samhällsvården samt vad vi behöver göra för att göra skillnad för de placerade barnen framåt. Kursen riktar sig till socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården, barnföljare, familjehemssekreterare, arbetsledare och behandlare inom den sociala barn och ungdomsvården.

En utvecklingsdag kring kraven i SOSFS 2011:9 avseende ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Genom Fortsätt Växa AB och Ylva Florin-Holmsten kan vi erbjuda en utbildningsdag om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten inklusive avvikelsehantering och tillämpning av lex Sarah samt visning av Infosoc rättsdatabas. Utbildningen innehåller en lättförståelig och konkret genomgång av de krav som framgår av SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt av SOSFS 2011:5 om rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah. Kursen riktar sig till socialsekreterare, arbetsledare och chefer inom socialtjänstens verksamhetsområde.

Rätt huvudman och rätt ersättning inom personlig assistans

Genom Ekered & Co och juristen Tommie Ekered kan vi erbjuda en kompetenshöjande utbildning för dig som kommer i kontakt med personlig assistans i ditt dagliga arbete med syfte att öka kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Utbildningen ger dig en fördjupad kunskap om bedömningsgrunder och praktisk tillämpning inom området. Infosoc rättsdatabas används i kursen för att visa hur man hittar till rättspraxis. Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom kommunen eller som privat anordnare av personlig assistans.

 

Kontakta oss och boka utbildning