Utbildningar

Nedan ser du Infosoc aktuella utbildningar som vi tillhandahåller via våra experter och samarbetspartners. Du kan också som befintlig kund boka en användarutbildning inom samtliga 18 rättsområden.

Aktuella utbildningar:

Förskolan och juridiken – heldag Stockholm den 21 maj

Förskolan har sedan slutet av 1990-talet kontinuerligt närmat sig skolan, främst organisatoriskt men även innehållsmässigt. Enligt 2010 års skollag är förskolan en skolform som tillhör skolväsendet och förskolan är nu också mer generellt integrerad i lagstiftningen jämfört med tidigare. Från och med den 1 juli 2019 ska också benämningen förskolechef ersättas av rektorer i  förskolan och även rektorer i förskolan ska genomgå den obligatoriska rektorsutbildningen. Förskolan har också under 2018 fått en reviderad läroplan. I den här utbildningen ligger fokus på  områden och aktuella frågeställningar som är relevanta i förskolans dagliga verksamhet. Utbildningen ger också grundläggande kunskaper om förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess m.m.  Stort utrymme för deltagarnas egna frågor!

Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Stockholm.
Datum och tid:  21 maj 2019, kl 09:00-16:00
Pris: 3 950 kronor exkl. moms. I priset ingår förmiddagsfika, lunch och dokumentation.
Erbjudande: Gå 4 betala för 3!

Anmälan till ”marknad@infosoc.se”, 036-30 79 00

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post).
Glöm inte fakturaadress! Anmälan är bindande. Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.

Webbutbildning Barn och unga i samhällsvård – NYHET

I denna webbutbildning om barn och unga i samhällsvård som främst riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänstens område med barn och unga får du kunskap om grundläggande begrepp och tillämpning av olika delar av lagstiftningen som är aktuell inom samhällsvården. Ylva Florin-Holmsten ger dig en introduktion till de risker som förknippas med samhällsvård, både historiskt och i nutid. Dessutom belyses viktiga fokusområden för en fortsatt kvalitetsutveckling inom området. På ett användarvänligt och enkelt sätt kan du genomgå webbutbildningen i hemmet eller på jobbet – helt oberoende av tid och plats. Filmen är uppdelad i fyra avsnitt med efterföljande kunskapsfrågor efter varje del. Beräknad tidsåtgång är ca 1 timme. Efter genomgången kurs kan du som deltagare skriva ut ett kursintyg som visar att du har genomgått Infosoc utbildning om barn och unga i samhällsvård.

Läs mer om kursen och se en introduktionsvideo

Webbutbildning lex Sarah

systematiskt arbete för att motverka missförhållanden inom socialtjänsten

Var och en som arbetar inom socialtjänstens verksamhet omfattas av rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah när det gäller missförhållanden i den egna verksamheten. I denna webbutbildning reder Ylva Florin-Holmsten ut vilka skyldigheter lex Sarah föreskriver och hur man ska verka för större kvalitet och säkerhet i verksamheten.  Kursen vänder sig till all personal som lyder under SoL och LSS inom såväl kommunal som privat sektor.  Filmen är uppdelad i fyra avsnitt och innehåller bakgrund och syfte med lex Sarah, rapporteringsskyldighet, vad ett missförhållande är samt hur man kan utreda och avhjälpa missförhållanden. Efter varje del följer kunskapsfrågor. Du får tillgång till kursen i 6 månader och efter genomgången kurs får du som deltagare ett intyg på att du känner till lex Sarah och dess innehåll.

Läs mer om kursen och se en introduktionsvideo

Webbutbildning LVU-förhandlingen

Några praktiska råd för hur man genomför en lyckad LVU-förhandling

I denna webbutbildning ger advokat Tor Åström från AdvokatGruppen i Jönköping praktiska råd hur man genomför en lyckad LVU-förhandling. På AdvokatGruppen arbetar man mycket med LVU-mål. De företräder föräldrar och barn och Tor har också jobbat mycket med att företräda kommun. Syftet med den här utbildningen är att få kommun att planera sitt arbete med tanke på den kommande förhandlingen. Följande områden tas upp:

  • Hur man planerar domstolsförhandlingen i god tid
  • Hur man justerar sina planer strax före förhandlingen
  • Hur man anpassar sig under själva förhandlingen
  • Hur man arbetar aktivt mellan förvaltningsrätten och kammarrätten
  • Hur man skapar en rollfördelning under hela domstolsprocessen

En utvecklingsdag kring socialtjänstens familjehemsvård

Genom Fortsätt Växa AB och Ylva Florin-Holmsten kan vi erbjuda en utbildningsdag om barn och unga i samhällsvård och deras familjehem samt visning av Infosoc rättsdatabas. Utbildningen fokuserar på ett lärande med utgångspunkt från forskning och beprövad erfarenhet gällande hur barn/unga har och har haft det inom ramen för samhällsvården samt vad vi behöver göra för att göra skillnad för de placerade barnen framåt. Kursen riktar sig till socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården, barnföljare, familjehemssekreterare, arbetsledare och behandlare inom den sociala barn och ungdomsvården.

En utvecklingsdag kring kraven i SOSFS 2011:9 avseende ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Genom Fortsätt Växa AB och Ylva Florin-Holmsten kan vi erbjuda en utbildningsdag om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten inklusive avvikelsehantering och tillämpning av lex Sarah samt visning av Infosoc rättsdatabas. Utbildningen innehåller en lättförståelig och konkret genomgång av de krav som framgår av SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt av SOSFS 2011:5 om rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah. Kursen riktar sig till socialsekreterare, arbetsledare och chefer inom socialtjänstens verksamhetsområde.

Rätt huvudman och rätt ersättning inom personlig assistans

Genom Ekered & Co och juristen Tommie Ekered kan vi erbjuda en kompetenshöjande utbildning för dig som kommer i kontakt med personlig assistans i ditt dagliga arbete med syfte att öka kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Utbildningen ger dig en fördjupad kunskap om bedömningsgrunder och praktisk tillämpning inom området. Infosoc rättsdatabas används i kursen för att visa hur man hittar till rättspraxis. Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom kommunen eller som privat anordnare av personlig assistans.

E-learning i GDPR

Genom Qnister kan vi erbjuda E-learning i GDPR. Med Qnisters e-learning grundutbildar du dig och dina kollegor i GDPR; vad som är en personuppgift och de mest centrala kraven i förordningen. Ett kvalitetssäkrat sätt att sprida kunskap om GDPR till fler. Kursen är ca 30 minuter lång och kan göras i datorn eller mobilen, hemma eller på kontoret. Du ser tre delfilmer och svarar på några frågor efter varje del. Och som organisation kan du se statistik på vilka kollegor som genomfört utbildningen. Goda rutiner och långsiktigt arbete kräver att alla vet vad som gäller kring hantering av personuppgifter.

 

 Kontakta oss och boka utbildning