Utbildningar

Nedan ser du Infosoc aktuella utbildningar som vi tillhandahåller via våra experter och samarbetspartners. Du kan också som befintlig kund boka en användarutbildning inom samtliga 18 rättsområden.

Aktuella utbildningar:

Nya krav för att få driva fristående skolor och förskolor Stockholm den 3 maj

Från och med den 1 januari 2019 gäller utökade krav för att få driva fristående skolor eller förskolor. Dessa krav gäller såväl för befintliga verksamheter som vid tillståndsprövning för nya verksamheter. Alla med väsentligt inflytande hos en fristående huvudman, t.ex. styrelseledamöter och motsvarande, måste då uppfylla krav på insikt i gällande föreskrifter, i övrigt vara lämplig som huvudman samt även ha ekonomiska förutsättningar att följa gällande regelverk. Dessa krav gäller även nya styrelseledamöter m.fl. De nya reglerna innebär kraftigt utökade krav på många personer som kan anses ha ett väsentligt inflytande hos en huvudman för fristående skola eller förskola. Vid utbildningen kommer de nya kraven gås igenom med fokus på vad de praktiskt kommer innebära för olika verksamheter. Utbildningen omfattar också en genomgång av de regler som de med väsentligt inflytande behöver ha insikt i.

Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Stockholm.
Datum och tid:  3 maj 2019, kl 09:00-16:00
Pris: 3 950 kronor exkl. moms. I priset ingår förmiddagsfika, lunch och dokumentation.
Erbjudande: Gå 4 betala för 3!

Anmälan till ”marknad@infosoc.se”, 036-30 79 00

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post).
Glöm inte fakturaadress! Anmälan är bindande. Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.

E-learning i GDPR

Genom Qnister kan vi erbjuda E-learning i GDPR. Med Qnisters e-learning grundutbildar du dig och dina kollegor i GDPR; vad som är en personuppgift och de mest centrala kraven i förordningen. Ett kvalitetssäkrat sätt att sprida kunskap om GDPR till fler. Kursen är ca 30 minuter lång och kan göras i datorn eller mobilen, hemma eller på kontoret. Du ser tre delfilmer och svarar på några frågor efter varje del. Och som organisation kan du se statistik på vilka kollegor som genomfört utbildningen. Goda rutiner och långsiktigt arbete kräver att alla vet vad som gäller kring hantering av personuppgifter.

Webbutbildning LVU-förhandlingen
Några praktiska råd för hur man genomför en lyckad LVU-förhandling

I denna webbutbildning ger advokat Tor Åström från AdvokatGruppen i Jönköping praktiska råd hur man genomför en lyckad LVU-förhandling. På AdvokatGruppen arbetar man mycket med LVU-mål. De företräder föräldrar och barn och Tor har också jobbat mycket med att företräda kommun. Syftet med den här utbildningen är att få kommun att planera sitt arbete med tanke på den kommande förhandlingen. Följande områden tas upp:

  • Hur man planerar domstolsförhandlingen i god tid
  • Hur man justerar sina planer strax före förhandlingen
  • Hur man anpassar sig under själva förhandlingen
  • Hur man arbetar aktivt mellan förvaltningsrätten och kammarrätten
  • Hur man skapar en rollfördelning under hela domstolsprocessen

Webbutbildning lex Sarah
systematiskt arbete för att motverka missförhållanden inom socialtjänsten

Var och en som arbetar inom socialtjänstens verksamhet omfattas av rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah när det gäller missförhållanden i den egna verksamheten. I denna webbutbildning reder Ylva Florin-Holmsten ut vilka skyldigheter lex Sarah föreskriver och hur man ska verka för större kvalitet och säkerhet i verksamheten.  Kursen vänder sig till all personal som lyder under SoL och LSS inom såväl kommunal som privat sektor.  Filmen är uppdelad i fyra avsnitt och innehåller bakgrund och syfte med lex Sarah, rapporteringsskyldighet, vad ett missförhållande är samt hur man kan utreda och avhjälpa missförhållanden. Efter varje del följer kunskapsfrågor. Du får tillgång till kursen i 6 månader och efter genomgången kurs får du som deltagare ett intyg på att du känner till lex Sarah och dess innehåll.

Läs mer om kursen och se en introduktionsvideo

En utvecklingsdag kring socialtjänstens familjehemsvård

Genom Fortsätt Växa AB och Ylva Florin-Holmsten kan vi erbjuda en utbildningsdag om barn och unga i samhällsvård och deras familjehem samt visning av Infosoc rättsdatabas. Utbildningen fokuserar på ett lärande med utgångspunkt från forskning och beprövad erfarenhet gällande hur barn/unga har och har haft det inom ramen för samhällsvården samt vad vi behöver göra för att göra skillnad för de placerade barnen framåt. Kursen riktar sig till socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården, barnföljare, familjehemssekreterare, arbetsledare och behandlare inom den sociala barn och ungdomsvården.

En utvecklingsdag kring kraven i SOSFS 2011:9 avseende ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Genom Fortsätt Växa AB och Ylva Florin-Holmsten kan vi erbjuda en utbildningsdag om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten inklusive avvikelsehantering och tillämpning av lex Sarah samt visning av Infosoc rättsdatabas. Utbildningen innehåller en lättförståelig och konkret genomgång av de krav som framgår av SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt av SOSFS 2011:5 om rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah. Kursen riktar sig till socialsekreterare, arbetsledare och chefer inom socialtjänstens verksamhetsområde.

Rätt huvudman och rätt ersättning inom personlig assistans

Genom Ekered & Co och juristen Tommie Ekered kan vi erbjuda en kompetenshöjande utbildning för dig som kommer i kontakt med personlig assistans i ditt dagliga arbete med syfte att öka kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Utbildningen ger dig en fördjupad kunskap om bedömningsgrunder och praktisk tillämpning inom området. Infosoc rättsdatabas används i kursen för att visa hur man hittar till rättspraxis. Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom kommunen eller som privat anordnare av personlig assistans.

 

 Kontakta oss och boka utbildning