Utbildningar

Nedan ser du Infosoc aktuella utbildningar som vi tillhandahåller via våra experter och samarbetspartners. Du kan också som befintlig kund boka en användarutbildning inom samtliga 18 rättsområden.

Samarbetspartners

Qnister är ett snabbväxande bolag med expertis inom GDPR. Qnister är utvecklat av erfarna bolagsjurister vars vision är att förändra den konservativa juristbranschen. Ett sätt är att tillhandahålla praktiska verktyg och utbildning. Genom sitt verktyg Qnister GDPR gör de arbetet att bli GDPR-säkrad både enkelt och konkret.  De erbjuder också e-learning och dataskyddsombud som tjänst.

Ingela Fehér är jurist och initiativtagare/ägare till utbildnings- och rådgivningsföretaget Skoljuristerna. Hon har mer än 15 års erfarenhet och specialisering inom skoljuridik. Ingela har bland annat arbetat som skoljurist inom kommunal utbildningsförvaltning, utredare på Skolinspektionen och som utgivare av litteratur och nyhetstjänster på Norstedts Juridik AB. Skoljuristerna tillhandahåller öppna utbildningar, specialutformade utbildningar efter en skolas/kommuns behov och rådgivning (hjälp med överklaganden, tolkningar m.m.)

Tommie Ekered på Juristbyrån Ekered & Co arbetar med offentlig rätt samt social- och asylrätt.  Tommie är jurist och har mångårig erfarenhet från olika anställningar och uppdrag inom större statliga myndigheter. Byrån erbjuder skräddarsydda utbildningar inom sina specialistområden.

Ylva Florin-Holmsten Fortsätt Växa AB driver ett utvecklingsföretag inom socialtjänstområdet. Med mer än 20 års erfarenhet av socialt arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården, som utredare, kurator, arbetsledare, metodutvecklare, strateg och tillsynsinspektör kan Ylva bidra till utveckling i verksamhet och hos personal inom socialtjänstområdet. Fortsätt Växa AB vänder sig till både socialtjänstens myndighetsutövning och till utförare av vård och omsorg i kommunal och privat regi.

Aktuella utbildningar:

E-learning i GDPR

Genom Qnister kan vi erbjuda E-learning i GDPR. Med Qnisters e-learning grundutbildar du dig och dina kollegor i GDPR; vad som är en personuppgift och de mest centrala kraven i förordningen. Ett kvalitetssäkrat sätt att sprida kunskap om GDPR till fler. Kursen är ca 30 minuter lång och kan göras i datorn eller mobilen, hemma eller på kontoret. Du ser tre delfilmer och svarar på några frågor efter varje del. Och som organisation kan du se statistik på vilka kollegor som genomfört utbildningen. Goda rutiner och långsiktigt arbete kräver att alla vet vad som gäller kring hantering av personuppgifter.

En utvecklingsdag kring socialtjänstens familjehemsvård

Genom Fortsätt Växa AB och Ylva Florin-Holmsten kan vi erbjuda en utbildningsdag om barn och unga i samhällsvård och deras familjehem samt visning av Infosoc rättsdatabas. Utbildningen fokuserar på ett lärande med utgångspunkt från forskning och beprövad erfarenhet gällande hur barn/unga har och har haft det inom ramen för samhällsvården samt vad vi behöver göra för att göra skillnad för de placerade barnen framåt. Kursen riktar sig till socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården, barnföljare, familjehemssekreterare, arbetsledare och behandlare inom den sociala barn och ungdomsvården.

En utvecklingsdag kring kraven i SOSFS 2011:9 avseende ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Genom Fortsätt Växa AB och Ylva Florin-Holmsten kan vi erbjuda en utbildningsdag om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten inklusive avvikelsehantering och tillämpning av lex Sarah samt visning av Infosoc rättsdatabas. Utbildningen innehåller en lättförståelig och konkret genomgång av de krav som framgår av SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt av SOSFS 2011:5 om rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah. Kursen riktar sig till socialsekreterare, arbetsledare och chefer inom socialtjänstens verksamhetsområde.

Rätt huvudman och rätt ersättning inom personlig assistans

Genom Ekered & Co och juristen Tommie Ekered kan vi erbjuda en kompetenshöjande utbildning för dig som kommer i kontakt med personlig assistans i ditt dagliga arbete med syfte att öka kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Utbildningen ger dig en fördjupad kunskap om bedömningsgrunder och praktisk tillämpning inom området. Infosoc rättsdatabas används i kursen för att visa hur man hittar till rättspraxis. Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom kommunen eller som privat anordnare av personlig assistans.

Kontakta oss och boka utbildning