Brister i arbetet med stöd är de vanligaste orsakerna till kritik från Skolinspektionen. Genom utbildningen ”Särskilt stöd”, som hålls i Stockholm den 27 mars på Lustikulla konferens, klargör Skoljuristen hur man kan arbetar rättssäkert med denna viktiga fråga. Utbildningen är lämplig för dig som är lärare/specialpedagog, rektor, arbetar med elevhälsan eller i den kommunala förvaltningen. Fokus ligger på särskilt stöd inom grundskolans verksamhet men även du som arbetar inom gymnasieskolan är välkommen.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig