Experter och samarbetspartners

Vi har ett stort kontaktnät och samarbetar med organisationer, företag och enskilda
konsulter för att möta våra kunders efterfrågan samt erbjuda fortbildning och expertis.
Nedan presenteras några av våra samarbetspartners  

Akademikerförbundet
Akademikerförbundet SSR är fackförbundet för dig som studerar till beteendevetare, ekonom, folkhälsovetare, personalvetare, samhällsvetare eller socionom.

Byggutbildarna
Byggutbildarna grundades 1984. Sedan dess har de genomfört tusentals utbildningar, event och andra arrangemang allt relaterat till lagar, regler och byggteknik inom byggbranschen. Byggutbildarna är ofta ett bollplank till departement, Boverket och nya utredningar kring bygglagstiftningen. I samband med i framtagningen av dagens Plan- och bygglag (PBL) som sekreterare i byggprocessutredningen. Byggutbildarnas mål är att alltid vara uppdaterade och erbjuda aktuella utbildningar. De har själva lång erfarenhet från branschen inom så väl privat som kommunal och statlig verksamhet.

Campus Västra Skaraborg
Campus Västra Skaraborg i Lidköping bedriver bygglovsutbildning på 1,5 år.

Ecenea
Ecenea är ett kunskapsföretag inom offentlig upphandling och strategiskt inköp. Bland företagets konsulter finns experter på stora komplexa entreprenadupphandlingar, vård och omsorg, varor och tjänster och IT. Ecenea erbjuder också rådgivning och konsultation inom offentlig upphandling och utbildningar med utgångspunkt från kundens behov.

 

Fortsätt Växa AB
Fortsätt växa AB är ett utvecklingsföretag inom socialtjänstområdet. Fortsätt Växa AB vänder sig till både socialtjänstens myndighetsutövning och till utförare av vård och omsorg i kommunal och privat regi. Ylva Florin Holmsten driver Fortsätt Växa AB.

G H Miljörätt
G H Miljörätt som bedrivs av Gregor Holmgren, erbjuder kommunernas miljönämnder och miljöförvaltningar kvalificerad miljöjuridisk rådgivning och utbildning. Detta innebär bland annat att företaget kan vara behjälplig med rådgivning i tillsynsärenden, miljörättsliga utredningar, biträde vid domstolsförhandlingar, utbildningar inom miljöbalksområdet samt utbildningar med fokus på rättssäkerhet och myndighetsutövning. Gregor är jurist i botten och  har mångårig erfarenhet av miljöarbetet vid såväl Naturvårdsverket, som länsstyrelse, miljöchef (Helsingborgs stad) och domstolar (särskild ledamot vid miljödomstol, adjungerad ledamot vid Miljööverdomstolen) samt advokatbyrå.

Jan Wallgren

Jan Wallgren, jurist i Skövde kommun och chef för samverkansorganisationen ÖiS (Överförmyndare i Samverkan). Jan Wallgren är Sveriges ledande expert i praktisk överförmyndarjuridik och landets mest rutinerade utbildare av gode män och överförmyndare. Jan Wallgren är en av författarna till Överförmyndarpraktikan, författare till Gode Mannens ABC samt medförfattare till handboken för tingsrätterna i överförmyndarärenden, God man, förvaltare och förmyndare samt kommentarer till anhörigbehörighet och framtidsfullmakter.

Juristbyrån Ekered & Co
Juristbyrån Ekered & Co arbetar med juridiska frågor kring offentlig rätt och socialrätt samt asylrätt.

Lunds Universitet
På Institutionen för miljövetenskaplig utbildning utbildas framtida miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Offentlig Måltid
Offentlig Måltid hjälper kommun, landsting och privata aktörer inom offentlig sektor med professionell och hållbar organisationsutveckling, för att höja nivån i hela måltidskedjan. Peggy Dicksdotter Hermansson driver Offentlig Måltid, samt utbildar och föreläser om mat och måltider.

Krogarna
Krogarna.se grundades 2012 och var det första företaget i Sverige att erbjuda online-utbildningar nischade för hotell- och restaurangnäringen. Företaget är idag ledande i branschen och erbjuder ett brett utbildningssortiment tillsammans med sina utbildningspartners samt erfarna expertpersoner. Krogarna.se har även under många år utbildat myndighetspersoner inom alkoholhandläggning samt kommunalt köksanställd personal i livsmedelshygien. Bolagets interaktiva kursutbud består bland annat av livsmedelshygiensutbildningar på olika nivåer, utbildning (på flera olika språk) som förbereder krögare inför Folkhälsomyndighetens kunskapsprov i alkohollagen, utbildning i ansvarsfull alkoholservering som flera kommuner godkänner samt alkoholhandläggarutbildning. Krögare och myndigheter har även möjlighet att i bolagets utbildningssystem eller i ett eget utbildningssystem utbilda sin personal i företagsunika utbildningar. Utöver utbildningar hjälper även Krogarna.se krögare med alla tillstånd som en restaurang kan tänkas behöva. Krogarna.se är årligen ombud för hundratals restauranger över hela Sverige och sköter då all kontakt med myndigheterna, allt för att underlätta för restaurangägaren.

Skoljuristen
Ingela Fehér är juristen och initiativtagaren till skoljuristerna.se – ett forum för utbildning och rådgivning inom skoljuridik.

Studentlitteratur
Studentlitteratur AB är ett svenskt utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad.

Sverigehälsan
Sverigehälsan erbjuder bland annat kvalificerad kompetensutveckling och vidareutbildning för personal inom vård och behandling, socialt arbete, HR och skola.

Qnister
Qnister har full koll på GDPR och är en heltäckande leverantör av produkter och tjänster kopplade till dataskyddsförordningen.