Experter och samarbetspartners

Vi har ett stort kontaktnät och samarbetar med organisationer, företag och enskilda
konsulter för att möta våra kunders efterfrågan samt erbjuda fortbildning och expertis.
Nedan presenteras några av våra samarbetspartners


Akademikerförbundet

SSR är fackförbundet för dig som studerar till beteendevetare, ekonom, folkhälsovetare,
personalvetare, samhällsvetare eller socionom.

Byggutbildarna
Byggutbildarna erbjuder aktuella kurser inom byggteknik och bygglagstiftning. Byggutbildarna är ofta ett bollplank till departement, Boverket och nya utredningar kring bygglagstiftningen. I samband med i framtagningen av dagens Plan- och bygglag (PBL) som sekreterare i byggprocessutredningen.

Campus Västra Skaraborg
Campus Västra Skaraborg i Lidköping bedriver bygglovsutbildning på 1,5 år.

Fortsätt Växa AB
Fortsätt växa AB är ett utvecklingsföretag inom socialtjänstområdet. Fortsätt Växa AB vänder sig till både socialtjänstens myndighetsutövning och till utförare av vård och omsorg i kommunal och privat regi. Ylva Florin Holmsten driver Fortsätt Växa AB.

Juristbyrån Ekered & Co
Juristbyrån Ekered & Co arbetar med juridiska frågor kring offentlig rätt och socialrätt samt asylrätt.

Lunds Universitet
På Institutionen för miljövetenskaplig utbildning utbildas framtida miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Offentlig Måltid
Offentlig Måltid hjälper kommun, landsting och privata aktörer inom offentlig sektor med professionell och hållbar organisationsutveckling, för att höja nivån i hela måltidskedjan. Peggy Dicksdotter Hermansson driver Offentlig Måltid, samt utbildar och föreläser om mat och måltider.

Skoljuristen
Ingela Fehér är juristen och initiativtagaren till skoljuristerna.se – ett forum för utbildning och rådgivning inom skoljuridik.

Sverigehälsan
Sverigehälsan erbjuder bland annat kvalificerad kompetensutveckling och vidareutbildning för personal inom vård och behandling, socialt arbete, HR och skola.

Qnister
Qnister har full koll på GDPR och är en heltäckande leverantör av produkter och tjänster kopplade till dataskyddsförordningen.