Experter och samarbetspartners

Vi har ett stort kontaktnät och samarbetar med organisationer, företag och enskilda
konsulter för att möta våra kunders efterfrågan samt erbjuda fortbildning och expertis.
Nedan presenteras några av våra samarbetspartners:

Akademikerförbundet
Akademikerförbundet SSR är fackförbundet för dig som studerar till beteendevetare, ekonom, folkhälsovetare, personalvetare, samhällsvetare eller socionom.

Campus Västra Skaraborg
Campus Västra Skaraborg i Lidköping bedriver bygglovsutbildning på 1,5 år.

Fortsätt Växa AB
Fortsätt växa AB är ett utvecklingsföretag inom socialtjänstområdet. Fortsätt Växa AB vänder sig till både socialtjänstens myndighetsutövning och till utförare av vård och omsorg i kommunal och privat regi. Ylva Florin Holmsten driver Fortsätt Växa AB.

Juristbyrån Ekered & Co
Juristbyrån Ekered & Co arbetar med juridiska frågor kring offentlig rätt och socialrätt samt asylrätt.

Lunds Universitet
På Institutionen för miljövetenskaplig utbildning utbildas framtida miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Offentlig Måltid
Offentlig Måltid hjälper stat, kommun, landsting samt privata aktörer inom offentlig sektor att höja nivån i hela måltidskedjan, samt bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga vinster. Peggy Dicksdotter Hermansson driver Offentlig Måltid.

Skoljuristen
Ingela Fehrer är juristen och initiativtagaren till Skoljuristerna.se, ett forum för utbildning och skoljuridik.

Sverigehälsan
Sverigehälsan erbjuder bland annat kvalificerad kompetensutveckling och vidareutbildning för personal inom vård och behandling, socialt arbete, HR och skola.

Qnister
Qnister har full koll på GDPR och är en heltäckande leverantör av produkter och tjänster kopplade till dataskyddsförordningen.