Tjänster

Infosoc juridiska tjänst, som innehåller rättsdatabas, nyhetsbrev samt rådgivning, ger dig ett komplett stöd i din yrkesutövning. På ett användarvänligt sätt hjälper tjänsten dig att hålla dig uppdaterad och snabbt hitta det du söker så att du kan fatta trygga och rättssäkra beslut. Infosoc erbjuder tjänster inom nedanstående 19 rättsområden, vilka är områden som täcker en kommuns verksamhetsområden. Rättsområdena kan med fördel kan köpas in som tre olika paket anpassade till kommunens förvaltningar. Men beroende av behov, går det lika bra att köpa de olika rättsområdena var för sig. Infosoc erbjuder licenser till enskilda användare, förvaltningslicenser samt kommunlicenser. Så går du tillväga om du ska upphandla en rättsdatabas.

Hälsa, Stöd & Omsorg

Socialtjänst, Äldre- och handikappomsorg, Migration, Hälso- och sjukvård, Offentlig förvaltning, Skuldsanering, Överförmyndare

       

         


Samhällsutveckling

Plan- och bygg, Miljö, Livsmedel, Djur, Fastighet, Lantmäteri, Räddning, Alkohol & tobak

         

         

    

Utbildning & Arbete

Skola, Offentlig upphandling, Arbetsrätt, Arbetsmiljö

     

Boka en kostnadsfri demo
Är du nyfiken på vår tjänster och vill veta mer? Välkommen att kontakta oss för att boka in en kostnadsfri demo via Teams.
Kontakt: 036-30 79 00, marknad@infosoc.se

Prova gratis!