Personal

  
Magnus Ljungberg,                             Anna Wallin,                                       Maria Bergqvist,
vd                                                           produktionschef,                               marknadschef,
tfn: 036-570 94 01                               tfn: 036-570 94 04                              tfn: 036-570 94 12
   
Hanna Rydin,                                       Rolf Carlsson,                                      Shirin Yacoub,
säljare                                                   säljare                                                   Infosoc Quality
tfn: 036-570 94 16                               tfn: 036-570 94 10                              tfn: 036-30 76 90, 0705-30 79 11
   
Natalie Hjort,                                        Fredrik Hjort,                                      Malin Landén,
administratör                                       IT-support                                           informatör
tfn: 036-30 79 00                                  tfn: 036-570 94 07                             tfn: 036-570 94 08
   
Jenny Lagerqvist,                                  Niclas Sigstedt,                                    Marcus Johansson,
informatör                                             jurist                                                      advokat
tfn: 036-570 94 09                                tfn: 036-570 94 03                               tfn: 036-570 94 02                         
     
    
Lina Hansson,                                      Emöke Bodoni Aldenmark,                Stefan Aldenmark,
jurist                                                      jurist                                                       jurist
tfn: 036-570 94 11                               tfn: 036-30 79 00                                  tfn: 036-30 79 00

   
Bo Hjort,                                             Eva Ylinikka Norum                            John Winglander,
vd, Infosoc Quality                            ekonomi                                              tfn: 036-570 94 06
tfn: 0705-13 26 40