Via vår samarbetspartner Byggutbildarna kan vi erbjuda dig kursen som hjälper dig hänga med i alla nyheter och förändringar bland lagstiftning, regelverk och aktuella rättsfall inom plan- och byggområdet. Vid fyra tillfällen runt om i landet finns det möjlighet att gå heldagsutbildningen som till exempel tar upp vad som är på gång hos regeringen och Boverket, ändringar i PBL, konsekvenser av ny förvaltningslag, straffavgifter för långa handläggningstider, bygglovsbefriade solceller & solfångare samt relaterade rättsfall mm. Välkommen att höra av dig för att säkra en plats!

marknad@infosoc.se, 036-30 79 00