Om oss

Infosoc Rättsdata har sitt kontor beläget i centrala Jönköping. Det goda geografiska läget och infrastrukturen möjliggör för nära och goda kundkontakter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allt började med en kortlåda

Det är över 30 år sedan Jönköpingsbon Bo Hjort registrerade Infosoc Rättsdata. På 1980-talet började han att samla på sig rättsfall i en kortlåda på sitt skrivbord. Lådan innehöll förarbeten och en kort beskrivning av rättsfallet. Som lektor hade Bo Hjort ett behov av strukturerad juridisk samling och behövde ta fram olika rättsfall samt förklara skillnader i sociallagstiftningen för sina studenter. Han kom in som lektor i ett skede då den gamla sociallagstiftningen ändrades och 1982 ersattes med socialtjänstlagen. I tjänsten på Socialkonsulenterna hade han en rådgivande roll, då med kommuner som målgrupp.

Efter att en programmerare hjälpt till att digitalisera rättsdatabasen registrerades Info Rättsdata AB som ett aktiebolag 1989. Först fick kunderna ta del av databasen via disketter, sedan blev det cd-skivor och idag handlar det istället om att logga in med användaruppgifter via en webbsida. Idag är Infosoc en av landets ledande leverantörer av webbaserade juridiska rättsdatabaser och har 19 olika databaser i sitt utbud. Infosoc tillhandahåller en användarvänlig juridisk tjänst som ger användarna stöd i sin yrkesutövning i syfte att kunna fatta rättssäkra beslut. Med mer än 30 år i branschen har vi erfarenhet och genomarbetade rutiner för effektivitet, kvalitet och hur man skapar nöjda kunder.

Vi hjälper dig med upphandlingen

Hur går man tillväga när man ska upphandla en rättsdatabas?

Några viktiga saker att tänka på:

 • Vem (vilken målgrupp) är det som ska använda tjänsten? Att  involvera de faktiska målgrupperna är viktigt för att få fram en bild av behovet. Först då kan du säkerställa ett matchande juridiskt stöd med hög användarnöjdhet. 
 • Bjud in tänkbara leverantörer till en visning. Med fördel deltar här representanter från olika förvaltningar.
 • Hur säkerställs kvaliteten på exempelvis det bearbetade materialet i tjänsterna? 
 • Hur ser juridisk rådgivning, kundsupport och kundservice ut under avtalstiden? Ingår detta? 
 • Ta gärna in referenser från kunder som har använt tjänsten under en längre tid! 
 • Är kravställningen motiverad utifrån det faktiska behovet? 
 • Det kan också vara värt att reflektera över om situationen kräver en annonserad upphandling eller om det är mer lämpligt med inköp i annan
  form. 
  Direktupphandling

Hör av dig till oss så hjälper vi dig med din upphandling av rättsdatabas och/eller frågor ni har kring detta.

Infosoc Miljöpolicy

För Infosoc Rättsdata AB är det naturligt att engagera sig i samhällets långsiktiga utveckling.
En viktig del av vårt samhällsengagemang är ett aktivt miljöarbete för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Vårt miljöarbete skall utveckla verksamheten i en kretsloppsanpassad riktning och sträva efter att erbjuda våra
tjänster och utföra vårt arbete med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi har därför antagit denna miljöpolicy som
skall utgöra grunden i vårt miljöarbete.

Vi ska inom vår verksamhet:

 • Motivera medarbetare till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande. Vi skall ta tillvara på
  medarbetarnas engagemang och genom löpande information ska vi hålla kunskap och intresse
  avseende miljöarbete på en hög nivå.
 • Minska miljöbelastningen från våra transporter. Vid val av transport skall hänsyn alltid tas till
  miljön.
 • Minska användning av energi.
 • Ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster. Vid upphandling skall produkter och
  tjänster med minsta miljöpåverkan prioriteras.
 • Hantera vårt avfall på bästa sätt.
 • Efterleva gällande lagar, förordningar och föreskrifter som minimikrav.
 • Arbeta med konkreta rutiner, handlingsplan samt tydliga och uppföljningsbara miljömål som
  skall ha en årlig revidering och uppföljning.
 • Arbeta för att större delen av våra utbildningar i vår juridiska tjänst sker digitalt som webbinar.
 • Arbeta för att öka vårt utbud av digitala kunskapsutbildningar.