Om oss

Kort om oss

Infosoc Rättsdata har funnits sedan 1989 och är idag en av landets ledande leverantörer av juridiska rättsdatabaser på nätet och driver även utbildnings- och konsultverksamhet. Vår kundkrets arbetar både inom den offentliga och privata sektorn. Vi samarbetar med ett stort antal specialister och samarbetspartners. Vi sätter stort värde på kvalitet, användarvänlighet och att produkterna ska vara prisvärda.


Vår historia
Från en liten kortlåda på skrivbordet till en juridisk rättsdatabas

Bo Hjorts utbildning och förvärvsarbete med analysposition och rådgivningsfunktion gav insikt om behovet av strukturerad juridisk samling. En liten låda i A6-format på Bosses skrivbord på Socialkonsulenterna i Jönköping i början på 80-talet var kärnan till den databasprodukt som senare utvecklades till dagens juridiska rättsdatabaserMed hjälp av ett tangentbord på en skrivbordslåda som var utdragen och en gulbrun bildskärm byggde han upp hela rättsdatabasen för socialtjänst manuellt. År 1989 startade Bo Hjort Infosoc Rättsdata AB vilket innebär att företaget i år har 30-års jubileum!

Behov av strukturerad juridisk samling
Bo Hjort är entreprenören och grundaren av Infosoc Rättsdata AB. Han har en utpräglad socialrättslig socionomexamen och har dessutom arbetat som universitetslektor och hanterade därmed juridisk materia. Han kom in som lektor i ett skede då den gamla sociallagstiftningen ändrades och 1982 ersattes med socialtjänstlagen. På universitetet var han tvungen att undervisa i mellanskedet och visa skillnaden mellan den gamla och den nya lagen. Han hade ett behov av att hitta verkliga exempel i undervisningen.  Ofta blev JO-beslut och andra intressanta rättsfall, hämtade från verkligheten, ett pedagogiskt medel för Bo i hans roll som lektor.

En rådgivande och pedagogisk roll
Mellan åren 1981 och 1986 jobbade Bo som byrådirektör på Socialkonsulenterna i Jönköping. Hans arbete innebar mycket rådgivning till kommuner, i synnerhet när lagen var rätt ny. Det var Bosses utbildning och hans förvärvsarbete som gav honom insikt om behovet av strukturerad juridisk samling och sådde fröet till det som skulle komma att bli en juridisk rättsdatabas.

Genombrottet och den första framväxten av rättsdatabasen var i början av 80-talet när Bo hade en kortlåda i A6 format på sitt skrivbord på Socialkonsulenterna i Jönköping. Lådan innehåll förarbeten och den vi i dagens rättsdatabaser kallar för sammanfattning, det vill säga en kort beskrivning av rättsfallet. Med hjälp av lådan och dess innehåll kunde han sköta rådgivningsrollen och ge exempel i sitt arbete som på ett sätt var likt den pedagogiska roll som Bo hade som universitetslektor.

Åren 1986- 1998 arbetade Bo på Jönköpings kommun. De första sex åren var han programsamordnare i stabsposition på Individ- och familjeomsorgen. De övriga sex åren var han IT-chef i kommunen. Individ- och familjeomsorgen är en förvaltning som får hantera en hel del juridiska problem och även där hade Bo en rådgivande roll då han skulle hjälpa ca 3 500 anställda på kommunen som ofta hade frågor. Under den här tiden slog man t e x ihop ett antal lagar som blev färre och det skulle man hantera. För att kunna klara av, dels den pedagogiska rollen men också rådgivningsrollen, så var han tvungen att ha ordning på saker och ting. Innehållet i den lilla lådan växte och någon gång under den här processen startade Bo en enskild firma som var föregångare till Infosoc Rättsdata AB.

Rättsdatabasen växer fram
Arbetet med att börja föra över materialet från kortlådan till en databas påbörjades. Detta skedde i ett samprojekt med en programmerare som kodade på det uppdrag som Bo beskrev. Detta arbete hade en hel del likheter med den lilla kortlådan. I lådan fanns kärnan till databasprodukten med de övergripande uppgifterna såsom rättsfallsbeteckning, förarbeten till beslut, relevanta paragrafer, sammanfattning mm. Under lång tid fanns det ingen fulltext, domar i sin helhet, i databasen. Istället växte ingressen och blev en längre sammanfattning där man tog upp allt det väsentliga. Redan då gjorde Bo avidentifieringar. Detta är något som har levt kvar genom åren och än i dag avidentifierar Infosoc allt material. Själva idén med databasen var strukturerad juridisk samling men också att man skulle kunna hoppa från rättsfall till relevanta lagar eller från lagar till relevanta rättsfall.  Med hjälp av ett tangentbord på en skrivbordslåda som var utdragen och en gulbrun bildskärm byggde Bo upp hela rättsdatabasen för socialtjänst manuellt. Produkten utvecklades och även rättsdatabaserna för Hälso- och sjukvård och Alkoholservering byggdes upp kort därefter. År 1989 startade han aktiebolaget Infosoc Rättsdata AB.

– Jag tror att vi var först i landet när det gäller rättsdatabas för socialtjänst, säger Bo.

Rättsdatabasen är startad och ger hyfsade intäkter. Han hade dock ännu ingen försäljningsorganisation utan fick klara sig på egen hand. I denna veva blir Bo headhuntad av en dansk firma som ville starta ett sidobolag till Infosoc som då hette Schultz Infosoc. Det var också då som Bo lämnade sin anställning på kommunen och började jobba endast med rättsdatabaserna. Företaget växte och senare Köpte Bo loss Schultz Infosoc.

Utveckling
Under dessa 30 år har det hänt mycket vad gäller den tekniska utvecklingen men även innehållsmässigt i databaserna.

– Till en början var det betydligt svårare. Då skickades disketter med uppdateringar till kunderna. En gång i kvartalet, om jag kommer ihåg rätt. Det var gjort i dos. Det var snabbt och rappt och uppdateringarna gick på någon minut. Det var bara att stoppa in den och köra filen, säger Bo.

När Infosoc Schultz kom in i bilden gick man över till onlinemiljö men med en programinstallation. Först senare när Bo sålde av företaget till de nuvarande ägarna Magnus Ljungberg och Marcus Johansson och det kom in andra programmerade, blev det en webbaserad version utan installation.

Innehållsmässigt infördes det fler sökfunktioner. Temastrukturen, som fortfarande är en central och viktig sökväg för att hitta rättsfall, fanns med från början i databasens struktur. Från ett större sökord hittar man underord och kanske underunderord osv. Orden är hierarkisk strukturerade och är en kärna i basen som Bo la ner väldigt mycket tid på från början. Av sökvägarna anser Bo att det är fritextsökningen som har utvecklats mest under åren. Nyhetsbreven tror han också var ett genombrott. Då blev användarna serverade nyheter på ett komprimerat och läsvänligt sätt.

Bo var mycket ute på kundbesök och innan Internets tid var det just platsbesök som gällde för att demonstrera databasen eller hålla i utbildningar. Sen började man installera Internet, men det var inte överallt det fanns installerat och kanske inte just i den byggnaden som man besökte. Därför hade Bo för säkerhets skull alltid tillsammans med reservhjulet i bilen, en 25 meter lång nätverkskabel med sig när han var ute på kundbesök.

Infosoc Quality
Bo Hjort driver idag Infosoc Quality AB, ett systerbolag till Infosoc Rättsdata, som tillhandahåller flexibla och högspecialiserade kvalitetsverktyg såsom kvalitetsmätning, journalsystem, avvikelserapportering samt organisationskalender. Han har sitt kontor i samma lokaler som Infosoc Rättsdata i centrala Jönköping. Nu spenderar Bo också mycket tid i sitt hus i Frankrike. Fortfarande idag kan Bo bli uppringd av gamla socialchefer eller konsulter som vill ha lite synpunkter. Idag är Infosoc Rättsdata ett av landets ledande leverantörer av juridiska rättsdatabaser och tillhandahåller rättsdatabaser inom 19 olika områden. Företaget driver även utbildnings- och konsultverksamhet.

Miljöpolicy

För Infosoc Rättsdata AB är det naturligt att engagera sig i samhällets långsiktiga utveckling. En viktig del av vårt samhällsengagemang är ett aktivt miljöarbete för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vårt miljöarbete skall utveckla verksamheten i en kretsloppsanpassad riktning och sträva efter att erbjuda våra tjänster och utföra vårt arbete med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi har därför antagit denna miljöpolicy som skall utgöra grunden i vårt miljöarbete.

Vi ska inom vår verksamhet:

  • Motivera medarbetare till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande. Vi skall ta tillvara på medarbetarnas engagemang och genom löpande information ska vi hålla kunskap och intresse avseende miljöarbete på en hög nivå.
  • Minska miljöbelastningen från våra transporter. Vid val av transport skall hänsyn alltid tas till miljön.
  • Minska användning av energi.
  • Ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster. Vid upphandling skall produkter och tjänster med minsta miljöpåverkan prioriteras.
  • Hantera vårt avfall på bästa sätt.
  • Efterleva gällande lagar, förordningar och föreskrifter som minimikrav.
  • Arbeta med konkreta rutiner, handlingsplan samt tydliga och uppföljningsbara miljömål som skall ha en årlig revidering och uppföljning.