Två personer väckte enskilt åtal för grovt förtal mot en kommunpolitiker för att politikern på sitt blogg vid flera tillfällen spridit uppgifter om att de var ”extrema röster”, extremister”, favoritextremister”, ”ickedemokrater” och likställt dem med ”fascister och nazister” samt påstått att de hade ”försvarat terrorister” och ”avfärdat antiterrorinsatser mot bl.a. IS-krigare. Enligt personerna hade politikern avsett att kränka dem på grund av deras trosbekännelse. Tingsrätten kom fram till att de fyra förstnämnda uttrycken inte var uppgifter i förtalsbestämmelsens mening, så inte heller referensen till fascister och nazister. Påståendena om att personerna försvarade terrorister och hade avfärdat antiterrorinsatser var i för sig förtalsgrundande, dock hade politikern haft skälig grund för uppgifterna och uppgiftslämnandet var försvarligt. Åtalet ogillades i dess helhet. Vill du läsa rättsfallet i sin helhet hittar du det i Infosoc rättsdatabas för offentlig förvaltning.