En journalist ansågs ha rätt att ta del av uppgift om det totala antalet personer som bekräftats vara smittade med covid-19 inom en kommuns äldreomsorg. Kännedom om det totala antalet smittade medförde inte någon möjlighet att identifiera någon enskild person och omfattades därför inte av sekretess. Motsvarande uppgift om antalet avlidna med bekräftad smitta omfattades däremot av socialtjänstsekretess då kännedom om denna uppgift genom jämförelser med exempelvis folkbokföringsregistret och annan tillgänglig information kunde leda till identifiering av enskilda personer.

Kammarrätten i Jönköping 2020-06-05, mål nr 1198-20