Tre syskon, 17, 15 och 10 år, bereddes med omedelbar verkan vård enligt LVU då de under flera månader hållits helt isolerade i bostaden på grund av föräldrarnas rädsla för covid-19. Barnen hade även isolerats inne i bostaden genom att familjemedlemmarna höll sig i olika rum. Familjen var känd hos socialtjänsten sedan tidigare och hade varit föremål för flera utredningar. Enligt socialtjänsten fanns en historia av psykisk ohälsa kring familjen. Både skolan och socialtjänsten hade haft svårt att få kontakt med föräldrarna på grund av familjens isolering och två av barnen hade under isoleringen nekats nödvändig tandvård av föräldrarna. 17-åringen och 15-åringen medgav bifall till ansökan om vård enligt LVU och en av dem bekräftade att föräldrarna hade spikat för dörren till bostaden med plankor.

Kammarrätten i Jönköping 2021-02-16, mål nr 2945-20 

https://databas.infosoc.se/rattsfall/K2002945

https://sverigesradio.se/artikel/foraldrar-laste-in-barn-pa-grund-av-coronaradsla