Vi har inlett ett samarbete med G H Miljörätt. Det är ett bolag som erbjuder kommunernas miljönämnder och miljöförvaltningar kvalificerad miljöjuridisk rådgivning och utbildning. Detta innebär bland annat att bolaget kan vara behjälplig med rådgivning i tillsynsärenden, miljörättsliga utredningar, biträde vid domstolsförhandlingar, utbildningar inom miljöbalksområdet samt utbildningar med fokus på rättssäkerhet och myndighetsutövning.