En kommun fick kritik för att ha agerat i strid med objektivitetsprincipen i grundlagen genom att kräva att en kvinna inte skulle medverka i ett panelsamtal under en festival. Åtgärden hade inte vidtagits på grund av befarad brottslighet, t.ex. uppvigling, förtal eller hets mot folkgrupp, eller ordnings- eller säkerhetsproblem, utan enbart på grund av att kvinnan kunde befaras framföra åsikter som inte var förenliga med kommunens värdegrund.

Justitieombudsmannen, 2021-03-31, mål nr 1414-2019