Offentlighetsprincipen har ett starkt fäste i den svenska rättsordningen och innebär att allmänheten har rätt till insyn i offentlig verksamhet och därmed också rätt att ta del av allmänna handlingar. Som anställd inom offentlig verksamhet är det viktigt att ha goda kunskaper om vad principen innebär och hur den påverkar det dagliga arbetet. Den 28 mars kan via vår samarbetspartner Insatt erbjuda en grundutbildning i Offentlighetsprincipen, allmän handling och sekretess. Utbildningen hålls på plats i Jönköping. Vid genomförande av kursen får du goda kunskaper inom området samt användbara exempel som kan underlätta i bedömningen av vad som är en allmän handling och hur en begäran om utlämnande av en sådan ska hanteras.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig