Många unga börjar på sitt sommarjobb i dagarna, och kanske är det första mötet med en arbetsplats. Det är bra att känna till sina rättigheter, till exempel att man ska få en bra introduktion. I Infosoc rättsdatabas för arbetsmiljö hittar du analysen ”Minderåriga – Särskilda regler angående arbetsuppgifter”. Här hittar du information om att särskilda regler gäller för vilka arbetsuppgifter barn och ungdomar får utföra. Minderåriga får t ex inte utföra arbeten som är av sådant slag att det kan inverka skadligt på den minderåriges hälsa, utveckling eller skolgång. Samma sak gäller om arbetet medför risk för olycksfall eller för överansträngning.