Experter

Hälsa, Stöd & Omsorg

Socialtjänst, Äldre- och handikappomsorg, Migration, Hälso- och sjukvård, Offentlig förvaltning, Skuldsanering, Överförmyndare

 

Samhällsutveckling

Plan- och bygg, Miljö, Livsmedel, Djur, Fastighet, Lantmäteri, Räddning, Alkohol & tobak


Arbete & Lärande

Skola, Arbetsrätt, Arbetsmiljö, Offentlig upphandling