Experter

Hälsa, Stöd & Omsorg

Socialtjänst, Äldre- och handikappomsorg, Migration, Hälso- och sjukvård, Offentlig förvaltning, Skuldsanering, Överförmyndare

Samhällsutveckling

Plan- och bygg, Miljö, Livsmedel, Djur, Fastighet, Lantmäteri, Räddning, Alkohol & tobak

Utbildning & Arbete

Skola, Offentlig upphandling, Arbetsrätt, Arbetsmiljö