För oss är det naturligt att engagera sig i samhällets långsiktiga utveckling. En viktig del av vårt samhällsengagemang är ett aktivt miljöarbete för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Nu har vi blivit miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Vårt miljöarbete skall utveckla verksamheten i en kretsloppsanpassad riktning och sträva efter att erbjuda våra tjänster och utföra vårt arbete med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi har därför antagit denna miljöpolicy som skall utgöra grunden i vårt miljöarbete.

Läs gärna Infosoc miljöpolicy: