Arbetsmiljöverket har sammanställt en sida med information för arbetsgivare när det gäller riskbedömning om anställda kan tänkas utsättas för covid-19, det s k coronaviruset. För att veta hur du som arbetsgivare ska agera utifrån vad din organisation jobbar med behöver du arbeta systematiskt med ditt arbetsmiljöarbete. Det innebär bland annat att göra en riskbedömning där du ser över vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta dina anställda för covid-19. Du kan ringa Arbetsmiljöverkets Svarstjänst om du har fler frågor om smittrisker i din arbetsmiljö.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida