Regler om offentlighet och sekretess aktualiseras ofta för både personal i förskolor och skolor och för dem som arbetar på förvaltningsnivå i en kommun. I den här heldagsutbildningen görs en grundlig genomgång av hur regelverket ser ut och vad det innebär i praktiken. Fokus riktas på hur verksamheterna praktiskt bör hantera olika knepiga situationer. Stort utrymme ges för deltagarnas egna frågeställningar. Utbildningen är en fysisk utbildning som hålls på plats i Stockholm.

Läs mer om utbildningen