Om Jenny Lagerqvist

Denna författare har ej fyllt i några detaljer.
So far Jenny Lagerqvist has created 3 entries.

Nya och ändrade författningar vid årsskiftet – så håller Infosoc dig uppdaterad!

Nu närmar sig årsskiftet, då det brukar komma en rad författningsändringar som du behöver hålla koll på. För att underlätta ditt arbete kommer Infosoc att skicka ett extra nyhetsbrev i början av januari där vi informerar om nya och ändrade författningar inom ditt område. Vi hoppas att du uppskattar denna service! Det finns även […]

december 16th, 2019|Kommentarer inaktiverade för Nya och ändrade författningar vid årsskiftet – så håller Infosoc dig uppdaterad!

Rätten att ansöka om bistånd upprepade gånger avseende samma sak

Socialnämnden får inte avvisa, utan är skyldig att i sak pröva en ansökan om ekonomiskt bistånd enligt SoL även om en ansökan avseende exakt samma sak tidigare har avslagits och avslaget fastställts i en lagakraftvunnen dom. Någon begränsning angående hur många gånger samma sak kan prövas finns inte utan socialnämnden måste vid varje ny […]

december 11th, 2019|Kommentarer inaktiverade för Rätten att ansöka om bistånd upprepade gånger avseende samma sak

Ny webbutbildning inom Barnkonventionen

Att Barnkonventionen blir svensk lag från den 1 januari 2020 är en viktig milstolpe för barns rättigheter. Men för att det ska få genomslag krävs att de som ska använda sig av Barnkonventionen har den kunskap de behöver. Därför har vi tagit fram webbutbildningen ”Barnkonventionen – Barnens rättigheter i centrum”.

Läs mer om utbildningen 
Hör av […]

november 29th, 2019|Kommentarer inaktiverade för Ny webbutbildning inom Barnkonventionen