Några viktiga saker att tänka på:

Vem (vilken målgrupp) är det som ska använda tjänsten? Att  involvera de faktiska målgrupperna är viktigt för att få fram en bild av behovet. Först då kan du säkerställa ett matchande juridiskt stöd med hög användarnöjdhet. 
Bjud in tänkbara leverantörer till en visning. Med fördel deltar här representanter från olika förvaltningar.
Hur säkerställs […]