Om Jenny Lagerqvist

Denna författare har ej fyllt i några detaljer.
So far Jenny Lagerqvist has created 2 entries.

Ny dom om förvaltares rätt att ta del av uppgifter som omfattas av sekretess

En förvaltare har inte rätt att få ta del av uppgifter, såsom redovisning av uppdraget för huvudmannen, som omfattas av sekretess till skydd för huvudmannens tidigare förvaltare. Sekretessen gäller dock inte i förhållande till huvudmannen själv och denne kan även häva sekretessen som gäller till skydd för honom eller henne själv. En förvaltare kan […]

november 12th, 2020|Kommentarer inaktiverade för Ny dom om förvaltares rätt att ta del av uppgifter som omfattas av sekretess

Ny dom i mål om bistånd åt asylsökande

Den omständigheten att en person tidigare har ansökt om uppehållstillstånd som asylsökande innebär inte att personen för all framtid anses vara asylsökande och omfattas av personkretsen i 1 § första stycket 1 LMA. När ett avvisnings- eller utvisningsbeslut upphör att gälla har utlänningen möjlighet att på nytt ansöka om uppehållstillstånd som asylsökande. Detta innebär […]

november 12th, 2020|Kommentarer inaktiverade för Ny dom i mål om bistånd åt asylsökande