Infosoc Rättsdata uppmärksammades i veckan i Jönköpings-Posten. Just 2019 är ett speciellt år i bolagets historia, i somras var det nämligen exakt 30 år sedan Bo Hjort registrerade Infosoc Rättsdata. På 1980-talet började Jönköpingsbon Bo Hjort att samla på sig rättsfall i en kortlåda på sitt skrivbord. Lådan innehåll förarbeten och en kort beskrivning av rättsfallet. Som lektor hade han ett behov av strukturerad juridisk samling och behövde ta fram olika rättsfall samt förklara skillnader i sociallagstiftningen för sina studenter. Han kom in som lektor i ett skede då den gamla sociallagstiftningen ändrades och 1982 ersattes med socialtjänstlagen. I tjänsten på Socialkonsulenterna hade han en rådgivande roll, då med kommuner som målgrupp. Efter att en programmerare hjälpt till att digitalisera rättsdatabasen registrerades Infosoc Rättsdata AB som ett aktiebolag 1989. Först fick kunderna del av databasen via disketter, sedan blev det via cd-skivor och i dag handlar det istället om att logga in med användaruppgifter via en webbsida.

Läs mer om Infosoc historia

Jönköpings-Posten