Utbildningar

Infosoc erbjuder skräddarsydda utbildningsdagar inom främst socialtjänst, offentlig förvaltning, arbetsrätt samt arbetsmiljö. Du kan också som befintlig kund boka en användarutbildning inom samtliga 16 rättsområden.

Experter och samarbetspartner

Infosoc tillhandahåller konsulttjänster inom flera av våra rättsområden samt inom kvalitetsområdet. Vi samarbetar med ett antal experter och samarbetspartners. En av våra samarbetspartner och experter är Tommie Ekered på Juristbyrån Ekered & Co. Tommie är jurist och har tidigare arbetat som beslutsfattare inom assistansersättning på Försäkringskassan sedan sju år tillbaka.

Ny utbildning:

Rätt huvudman och rätt ersättning inom personlig assistans

Just nu kan vi genom Ekered & Co och juristen Tommie Ekered erbjuda en kompetenshöjande utbildning för dig som kommer i kontakt med personlig assistans i ditt dagliga arbete med syfte att öka kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom kommunen eller som privat anordnare av personlig assistans.  Utbildningen ger dig en fördjupad kunskap om bedömningsgrunder och praktisk tillämpning inom området.

Ur innehållet

- Vad är personlig assistans?
- Vem omfattas av lagen – personkrets?
- Rätt huvudman – kommunen eller Försäkringskassan?
- Grundläggande behov
- Att bedöma rätt behov och beräkna rätt tid
- Praktisk tillämpning genom fallstudier och rättsfall

Kontakta oss och boka utbildning