Medicinsk åldersbedömning är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska utlåtande om ålder är ett av flera bevismedel i ärendet som vägs in i Migrationsverkets samlade åldersbedömning. Det har visat sig att ensamkommande barn/unga inte har fått göra röntgen på grund av att boendepersonal har följt med barnet. Rättsmedicinalverket skriver tydligt på sin hemsida att barnet ska företrädas av sin gode man. God man måste följa med till undersökningstillfällena och ta med giltig id-handling annars kommer ingen undersökning att kunna göras.

Läs mer på Rättsmedicinalverkets hemsida