Allt fler, även barn, får avslag på sin ansökan om statlig assistansersättning. Men då är det kommunerna som ska erbjuda stöd, menar Andreas Larsson, chef för utvecklingen av handläggningen assistansersättningen på Försäkringskassan. Den assistans som erbjuds genom kommunerna är inte tillräckligt individuellt anpassad, menar å andra sidan Eva Nordin Olsson, som sitter i arbetsgruppen för LSS på Autism– och Aspergerförbundet.

– Stödet blir mycket sämre, mycket mindre individuellt och inte alls utifrån behov. Det är väldigt allvarligt när Försäkringskassan gör så totalt annorlunda bedömningar i enskilda fall än vad olika tvärprofessionella team gör.

För personer med kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar, den grupp som drabbas hårdast, kan ett avslag få ödesdigra konsekvenser, säger Eva Nordin Olsson.

Läs mer på Sveriges Radios hemsida I

Läs mer på Sveriges Radios hemsida II