Infosoc tillhandahåller konsulttjänster inom flera av våra rättsområden samt inom kvalitetsområdet. Vi samarbetar med Ylva Florin-Holmsten på Fortsätt Växa AB som driver ett utvecklingsföretag inom socialtjänstområdet. Med mer än 20 års erfarenhet av socialt arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården, som utredare, kurator, arbetsledare, metodutvecklare, strateg och tillsynsinspektör kan Ylva bidra till utveckling i verksamhet och hos personal inom socialtjänstområdet. Fortsätt Växa AB vänder sig till både socialtjänstens myndighetsutövning och till utförare av vård och omsorg i kommunal och privat regi. Genom Ylva Florin-Holmsten erbjuder vi just nu utbildningarna: ”En utvecklingsdag kring socialtjänsten familjevård” och ”En utvecklingsdag kring kraven i SOSFS 2011:9 avseende ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten”.

En annan av våra samarbetspartner och experter är Tommie Ekered på Juristbyrån Ekered & Co. Tommie är jurist och har tidigare arbetat som beslutsfattare inom assistansersättning på Försäkringskassan sedan sju år tillbaka. Genom Tommie Ekered erbjuder vi just nu utbildningen: ”Rätt huvudman och rätt ersättning inom personlig assistans”.

Läs mer om våra aktuella utbildningar