Välkommen till Infosoc Rättsdata

Infosoc Rättsdata har funnits sedan 1989 och är idag en av landets ledande leverantörer av juridiska rättsdatabaser på nätet och driver även utbildnings- och konsultverksamhet.

Slide background
Slide background
Slide background

Senaste Nytt

IVO godkänner Linköpings kommuns ändring av handläggning inom socialtjänsten

Linköpings kommun har med anledning av IVO:s vitesföreläggande förändrat handläggningen inom socialtjänsten. Det innebär att kommunen uppfyller lagstiftningens krav och går från den omstridda Linköpingsmodellen till en mer rättssäker handläggning i form av biståndsbedömning. Det var 2013 som IVO förelade Linköpings kommun med vite att åtgärda brister inom två av socialtjänstens ansvarsområden – hemtjänstinsatser för äldre personer och stöd i boendet för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Besluten blev föremål för prövning i domstol efter att kommunen överklagade IVO:s beslut. Förvaltningsrätten i Jönköping avslog överklagandena och kommunen beviljades prövningstillstånd av Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten avslog kommunens överklagande och Högsta förvaltningsdomstolen […]

Havsnära byggen ger många överklaganden

Länsstyrelsen tar emot omkring 150 överklagade bygglovsbeslut varje år från Göteborg. Och främst överklagas det i kustnära områden och centrala Göteborg. För många får överklaga bostadsplanerna i Göteborg. Det tycker både fastighetsägarna och byggföretagen. Men att Göteborg skulle sticka ut i mängden överklaganden per invånare håller inte Fredrik Andersson, Bygglovschef på stadsbyggnadskontoret, med om. Men däremot att man ser skillnad på var det överklagas.

Läs mer på Sveriges Radios hemsida 1
Läs mer på Sveriges Radios hemsida 2

Skolinspektionen backar om fasthållningar efter Ekots granskning

Skolinspektionen stärker nu sina rutiner i de utredningar av anmälningar där det finns uppgifter om fysiska ingrepp där elever hållits fast av skolpersonal. I fortsättningen kommer myndigheten överväga att ta in expertutlåtanden som ett underlag i bedömningen om skolan lever upp till skollagens krav. Anledningen till Skolinspektionens agerande är “Sveriges Radios granskning” av ärenden där fasthållning av elever har förekommit. Ekot har gått igenom 43 beslut som Skolinspektionen fattat under förra läsåret som rör fasthållningar av barn. Skolinspektionen kommer nu att gå igenom de anmälningsärenden som utretts det senaste året där det har konstaterats att en elev blivit […]