Välkommen till Infosoc Rättsdata

Infosoc Rättsdata har funnits sedan 1989 och är idag en av landets ledande leverantörer av juridiska rättsdatabaser på nätet och driver även utbildnings- och konsultverksamhet.

Slide background
Slide background
Slide background

Senaste Nytt

Lång väntetid hos Lantmäteriet

David Israelsson ansökte om avstyckning av sin skogsfastighet i april men ännu har han inte fått någon återkoppling. Israelsson och hans familj är långt ifrån ensamma om det här problemet. Medelväntetiden för att få sin tomt avstyckad är i nuläget 12 månader och på Lantmäteriet menar man också att det är problem med väntetiden.

Läs mer på Sveriges Radios hemsida

Nya patent- och marknadsdomstolarna

Den 1 september inrättas de nya patent- och marknadsdomstolarna. Prövningen av immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden samlas då i Patent- och marknadsdomstolen som kommer att utgöra en del av Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsöverdomstolen som blir en del av Svea hovrätt.
– Jag tror den nya ordningen har alla förutsättningar att bli framgångsrik och resultera i en mer ändamålsenlig, effektiv och högkvalitativ prövning inom dessa allt mer betydelsefulla rättsområden, säger Anders Dereborg, chefsrådman och blivande chef för Patent- och marknadsdomstolen.

Läs mer på Sveriges domstolars hemsida

Åklagare efterlyser förenklad lagstiftning för fler fällande domar

Komplicerad lagstiftning bidrar till att det är svårt att få fällande domar för arbetsplatsolyckor. Det anser åklagaren Christer B Jarlås, vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljö. Han leder just nu utredningar om två dödsolyckor på SSAB och har besökt företagets anläggning i Luleå för att bilda sig en uppfattning. Flera av de senaste årens dödsolyckor på arbetsplatser i Norrbotten har tagit lång tid att utreda. När det gäller olyckan vid Norskalks ugn på SSAB:s område i Luleå 2011 tog det fem år innan tills åklagaren kunde åtala någon. Ungefär lika lång tid dröjde det med hisskorgsolyckan vid LKAB i […]