Välkommen till Infosoc Rättsdata

Infosoc Rättsdata har funnits sedan 1989 och är idag en av landets ledande leverantörer av juridiska rättsdatabaser på nätet och driver även utbildnings- och konsultverksamhet.

Slide background
Slide background
Slide background

Senaste Nytt

Sommarerbjudande!

Köp in räddning eller lantmäteri innan sommaren, oavsett antal användare, så erbjuder vi fri tillgång till tjänsten resterande tid av året.

Läs mer om räddning
Läs mer om lantmäteri

Flera nya föreskrifter inom området explosiva varor gäller från 1 juni

I veckans nyhetsbrev för räddning informerar vi bland annat om att från 1 juni gäller nya föreskrifter om hantering av explosiva varor, om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor, samt produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen. Vill du hålla dig uppdaterad inom räddningsområdet vad gäller lagstiftning samt läsa intressanta domar inom området? Då får du inte missa vårt fina sommarerbjudande som gäller för räddningsbasen!

Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida

Tydligt rättsläge vad gäller användningen av drönare

I veckans nyhetsbrev för lantmäteri kan du bland annat läsa om hur man egentligen får använda drönare och de bilder och filmer som kan skapas med hjälp av dem? Vad säger lagen? I Sverige är rättsläget ganska tydligt vad gäller användningen av drönare. Vi har lagstiftning som omfattar fotograferingen, flygningen och spridningen. För spridning av flygbilder från luftfartyg över svenskt territorium krävs tillstånd från Lantmäteriet, enligt lag om skydd för geografisk information. Lagen trädde i kraft den 1 maj 2016 och innebär tillsammans med en ny föreskrift att nya undantag och tillämpning för tillstånd för lagring och […]