Välkommen till Infosoc Rättsdata

Infosoc Rättsdata har funnits sedan 1989 och är idag en av landets ledande leverantörer av juridiska rättsdatabaser på nätet och driver även utbildnings- och konsultverksamhet.

Slide background
Slide background
Slide background

Senaste Nytt

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag som innebär att den som arbetar i en privat verksamhet inom vård, skola och omsorg ska få motsvarande rätt som offentligt anställda att berätta om missförhållanden till media. Det gäller de verksamheter som helt eller delvis finansieras av skattemedel. Rätten att berätta om missförhållanden ingår i det så kallade meddelarskyddet. Meddelarskyddet innebär också att den som bedriver verksamheten inte får efterforska vem som har berättat om saker till media. Den som gör efterforskningar som strider mot lagen kan dömas för brott.

Läs mer på riksdagens hemsida

Regeringen föreslår en ny kommunallag

Regeringen föreslår en ny kommunallag. Förslaget innebär att kommunallagen får en ny struktur, ett enhetligt språk och är bättre anpassad för de utmaningar som kommuner och landsting står inför. Dessutom innebär förslaget bland annat att fullmäktige ska få en möjlighet att ge kommun- eller landstingsstyrelsen utökade möjligheter att styra organisationen. Enligt förslaget ska vidare varje kommun och landsting ha en högsta beslutande tjänsteman som ska vara underställd styrelsen. Den kommunala anslagstavlan ska vara webbaserad. Den nya kommunallagen, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2018, innebär inte några grundläggande förändringar för organisationsfriheten eller […]

Så lyckas kommunerna fylla sina vakanser

Enligt en enkätundersökning som tidningen Dagens Samhälle gjort saknas just nu nästan 1 000 socialsekreterare, och 8 av 10 kommuner lyckas inte fylla sina vakanser. På p1-morgon kan man lyssna på två goda exempel där kommuner försöker tänka nytt för att lyckas med rekryteringen av socialsekreterare. Louise Ideståhl, enhetschef på enheten för mottagning och utredning av barn och unga i Mölndal, berättar om kommunens åtgärder. Mer personal har anställts för att arbetsbelastningen ska bli rimlig. Dessutom jobbar man med seniorhandläggare som blir ett stöd för de nyanställda socialsekreterarna, som därmed får en bättre introduktion i sitt arbete. Som inlandskommuner […]