Välkommen till Infosoc Rättsdata

Infosoc Rättsdata har funnits sedan 1989 och är idag en av landets ledande leverantörer av juridiska rättsdatabaser på nätet och driver även utbildnings- och konsultverksamhet.

Slide background
Slide background
Slide background

Senaste Nyheter

Snart har åtta av tio kommuner fimpat

Nu lättar rökdimman på de flesta kommunala arbetsplatserna i Sverige. Inom kort väntas 80 procent av landets 290 kommuner ha bestämt att införa rökfri, och ibland även snusfri, arbetstid. Det visar färsk fakta från en enkät som föreningarna Lärare mot tobak och Psykologer mot tobak gemensamt gjort bland kommunerna. Rökfri arbetstid innebär att ingen ska utsättas för tobaksrök på sitt arbete. Det betyder att den tid man arbetar eller har paus ska vara rökfri. Lunchen räknas inte in i arbetstiden och är därmed undantagen.

Läs mer på Akademikerförbundet SSRs hemsida

Socialsekreterare lämnar kommuner för bemanningsbranschen

Rapporter om dålig arbetsmiljö med tung arbetsbörda och utredningar som läggs på hög har gjort att socialsekreterare blivit ett riktigt bristyrke. Konkurrensen om yrkesgruppen är hård och på flera håll har rekryteringen blivit en lång och kostsam historia. Den ökande arbetsbelastningen gör dessutom att allt fler socialsekreterare lämnar kommunerna för bemanningsbranschen. Konsekvensen blir att kommunerna får hyra in personal istället, till dubbla kostnaden.
– Om socialsekreterare fick känna att de blev värdesatta och fick en rimlig arbetsbelastning så de kunde känna sig nöjda med jobbet så skulle nog fler stanna, säger en bemanningssocionom vid Kristianstad kommun.

Läs mer på SVT:s […]

Stopp för giftigt ämne i kläder

På Svenskt initiativ skärper EU nu reglerna för en miljöskadlig kemikalie som vanligtvis används i tillverkning av kläder och andra textilier. Orsaken är att kemikalien bryts ner till ett hormonstörande ämne i naturen och innebär oacceptabla risker för bland annat fisk.
– När det kommer ut i miljön via tvättvattnet så bryts ämnet ned till nonylfenol som sedan lagras i fiskarna. Fiskarna får hormonstörande effekter, att de till exempel får svårt att fortplanta sig, säger säger Lisa Anfält, enhetschef på Kemikalieinspektionen.

Läs mer på Kemikalieinspektionens hemsida