Välkommen till Infosoc Rättsdata

Infosoc Rättsdata har funnits sedan 1989 och är idag en av landets ledande leverantörer av juridiska rättsdatabaser på nätet och driver även utbildnings- och konsultverksamhet.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Senaste Nyheter

Momslagstiftning hindrar ombyggnad till flyktingboenden

En ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen kan sätta stopp för fastighetsägare som vill bygga om lokaler till boende för nyanlända. Det rapporterar Ekonomiekot idag. Skatteverket tolkar domen som att det inte är möjligt att dra av ingående moms för fastighetsägaren. Nu är risken stor att lokaler som skulle kunna användas för boenden står tomma, när fastighetsägaren inte får ihop kalkylen.
Läs mer på Fastighetsägarnas hemsida
Skicka ett mail till marknad@infosoc.se med ämnesrad “fastighet”, så får du prova Infosoc Rättsdatabas för Fastighetsrätt gratis!

Nytt meddelandeblad som rör mas och mar i kommunal hälso- och sjukvård

Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering – meddelandeblad innehåller information om bestämmelser som rör medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering i kommunal hälso- och sjukvård. Meddelandebladet är utgivet av Socialstyrelsen.
Kommunerna ansvarar för viss hälso- och sjukvård enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen, 1982:763, HSL. Enligt 24 § HSL ska det finnas en sjuksköterska med ett särskilt medicinskt ansvar, en så kallad medicinskt ansvarig sjuksköterska (mas) inom den kommunala hälso- och sjukvården.
Läs mer på Kunskapsguidens hemsida

Bistånd eller färdtjänst istället för traditionell skolskjuts?

Om ett funktionshindrat barn inte har rätt till skolskjuts enligt skollagen, kan kommunen då vara skyldig att ansvara för resor till och från skolan i form av bistånd enligt socialtjänstlagen eller med stöd av färdtjänstlagen? Detta är en av de frågor som Infosoc har fått in från våra kunder och som besvarats av våra jurister. Frågan med svar finns nu inlagd i Infosoc Rättsdatabas för skola. Logga gärna in i basen och läs svaret!
Är du inte kund kan du skicka ett mail till marknad@infosoc.se med ämnesrad “skola”, så får du prova gratis.