Välkommen till Infosoc Rättsdata

Infosoc Rättsdata har funnits sedan 1989 och är idag en av landets ledande leverantörer av juridiska rättsdatabaser på nätet och driver även utbildnings- och konsultverksamhet.

Slide background
Slide background
Slide background

Senaste Nytt

Ändringar i Boverkets byggregler kan ge säkrare förskolor

Du har väl inte missat att vi nu även har en rättsdatabas inom räddning? I veckans nyhetsbrev för räddning kan du läsa om att Boverket ändrar i sina regler för bostadsutformning och ombyggnad samt förstärker också brandskyddet på landets förskolor. De verksamhetsklasser och de brandskyddskrav som fanns i tidigare byggregler är inte anpassade efter dagens situationen där nattis blir allt vanligare. De nya reglerna för barnomsorg under nattetid är avsedda att ge ett bättre brandskydd och innebära en mer enhetlig tillämpning av brandskyddskraven om verksamhet bedrivs nattetid.


Läs mer på Boverkets hemsida

Stora pengar att spara i förvaltningen

Bättre kommunikation i fastighetsförvaltning kan spara 20 miljarder kronor per år i förvaltningskostnader, enligt en undersökning som Svensk Byggtjänst publicerade i dag, den 16 juni 2016. Resultatet bygger på intervjuer med 290 personer inom 11 sektorer i förvaltningsprocessen som fastighetsägare, byggherrar, entreprenörer och installatörer.
fastighetstidningens hemsida hittar du tips om hur du kan förbättra driftnettot och skapa en effektivare förvaltningsorganisation. Effektiv förvaltning handlar inte enbart om det tekniska – även sociala faktorer som samverkan, delaktighet och samsyn måste finnas med.
– Allt fler har börjat förstå att de sociala faktorerna i organisationen är viktiga, säger en expert.

Läs mer […]

Stora vinster med moderna fastighetsgränser

Fastighetsgränsen är skiljelinjen mellan olika fastigheter. Dessa gränser är inte alltid lätta att hitta. Och när man har hittat fysiska märken som mossiga råstenar i terrängen går de fortfarande inte att föra in i en databas. Koordinatbestämda gränser skulle betyda mycket för olika typer av fysisk planering och infrastrukturprojekt, men också för vanliga medborgare. Lantmäteriet har fått i uppdrag av regeringen att översiktligt utreda förutsättningarna för koordinatbestämda gränser. En rapport ska lämnas senast 31 mars 2017.

Läs mer på Lantmäteriets hemsida
Denna nyhetsnotis hittar du även i Infosoc senaste nyhetsbrev för lantmäteri