Välkommen till Infosoc Rättsdata

Infosoc Rättsdata har funnits sedan 1989 och är idag en av landets ledande leverantörer av juridiska rättsdatabaser på nätet och driver även utbildnings- och konsultverksamhet.

Slide background
Slide background
Slide background

Senaste Nytt

God man måste följa med till röntgen

Medicinsk åldersbedömning är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska utlåtande om ålder är ett av flera bevismedel i ärendet som vägs in i Migrationsverkets samlade åldersbedömning. Det har visat sig att ensamkommande barn/unga inte har fått göra röntgen på grund av att boendepersonal har följt med barnet. Rättsmedicinalverket skriver tydligt på sin hemsida att barnet ska företrädas av sin gode man. God man måste följa med till undersökningstillfällena och ta med giltig id-handling annars kommer ingen undersökning att kunna göras.

Läs mer på Rättsmedicinalverkets hemsida

Försäkringskassan: Kommunen har huvudansvaret

Allt fler, även barn, får avslag på sin ansökan om statlig assistansersättning. Men då är det kommunerna som ska erbjuda stöd, menar Andreas Larsson, chef för utvecklingen av handläggningen assistansersättningen på Försäkringskassan. Den assistans som erbjuds genom kommunerna är inte tillräckligt individuellt anpassad, menar å andra sidan Eva Nordin Olsson, som sitter i arbetsgruppen för LSS på Autism– och Aspergerförbundet.

– Stödet blir mycket sämre, mycket mindre individuellt och inte alls utifrån behov. Det är väldigt allvarligt när Försäkringskassan gör så totalt annorlunda bedömningar i enskilda fall än vad olika tvärprofessionella team gör.

För personer med kognitiva eller […]

Föräldrar oroas inför skolavslutningar

Drygt 80 procent av landets tonårsföräldrar tror det är vanligt att barn under 18 dricker alkohol i samband med skolavslutningar. 40 procent är oroliga för att deras barn dricker när det är skolavslutning. Det visar en undersökning som IQ har beställt av Norstat. Totalt har 2 927 föräldrar med barn mellan 13-17 svarat.

– Skolavslutningen är ett tillfälle då många unga testar alkohol för första gången. Som vuxen har man ett stort ansvar men även möjligheter att se till att det inte blir så, säger Juan-Pablo Roa, VD på IQ.

Läs mer på Jnytt.se