Välkommen till Infosoc Rättsdata

Infosoc Rättsdata har funnits sedan 1989 och är idag en av landets ledande leverantörer av juridiska rättsdatabaser på nätet och driver även utbildnings- och konsultverksamhet.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Senaste Nytt

MSB: Vi måste rikta oss direkt till barn vid en krissituation

Många barn nåddes av nyheten om terrorattacken i Stockholm via sociala medier, direkt via sina mobiltelefoner. Desinformation, rykten och bilder på lemlästade kroppar spreds via chattforum, Snapchat och andra sociala medier. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har hittills riktat sin information i krissituationer till i första hand vuxna. Men efter terrorattacken i Stockholm blev det tydligt att myndigheten behöver rikta sig direkt till barn och befinna sig på de forum på nätet där barn och unga finns.

Läs mer på Sveriges Radios hemsida

Nya siffror: Våldet i skolan ökar

Lärarnas Riksförbund har nyligen gjort en undersökning bland sina medlemmar i Malmö. En undersökning som granskar deras arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Nästan 700 av Malmös lärare har deltagit i enkätundersökningen som visar att över tretton procent har blivit utsatta för hot under det senaste året. Nästintill 10 procent av de tillfrågade har under det senaste året utsatts för fysiskt våld. Enligt Lärarnas Riksförbund leder besvären med hot och våld till att lärare i värsta fall sjukskriver sig. Men det drabbar samtidigt elevernas undervisning. Förbundet efterlyser nu ett större samarbete mellan skyddsombud, rektorer och förvaltningen för att arbetsmiljön […]

Bättre mottagande av ensamkommande barn och unga

Landets kommuner har efter det stora flyktingmottagandet hösten 2015 återhämtat sig något. Många kommuner upplever att mottagandet av de ensamkommande barnen har förbättrats i en rad avseenden. Det visar en enkätundersökning som Länsstyrelsen nyligen har genomfört. I svaren uppger kommunerna bland annat att det är lättare att erbjuda familjehem och stödboende till barn och unga. Tidsbristen både inom den egna verksamheten liksom hos samverkande aktörer uppges också ha minskat i betydande grad. Samtidigt uppger kommunerna att det är problem när det gäller bosättningen av nyanlända. De största svårigheterna är bristen på bostäder i rätt storlek, bostadsbrist samt otillräckliga tidsramar […]