Välkommen till Infosoc Rättsdata

Infosoc Rättsdata har funnits sedan 1989 och är idag en av landets ledande leverantörer av juridiska rättsdatabaser på nätet och driver även utbildnings- och konsultverksamhet.

Slide background
Slide background
Slide background

Senaste Nytt

Boverket säger nej till nya bullerregler

Boverket avråder från att lätta på bullerreglerna för bostadsbyggande, något som en majoritet i riksdagen har krävt. Det skulle bara leda till en marginell ökning av antalet smålägenheter, konstaterar Boverket i sin rapport till regeringen. Och bostadsminister Peter Eriksson är i dagsläget inte beredd att ändra bullerreglerna i enligt med tillkännagivandet från oppositionen.

– Ska vi göra ytterligare en förändring nu, så leder det inte till fler bostäder, men möjligen till sämre bostäder med större hälsoproblem och mer buller, säger Peter Eriksson.

Läs mer på Boverkets hemsida

Läs mer på Sveriges Radios hemsida

Polisen tvingas avslöja för mycket ur brottsregistret

Enligt de nya upphandlingslagarna är det obligatoriskt för upphandlaren att utesluta en leverantör som gjort sig skyldig till vissa typer av grova brott. Men Polisen har ännu inte tagit fram ett formulär för enbart de brott som är relevanta i LOU-sammanhang. Därmed avslöjar utdraget hela brottsregistret gällande dessa personer vilket både arbetsgivare och upphandlande myndighet tar del av. Detta för med sig frågetecken som rör sekretess. Kan information från registerutdragen komma att ”läcka ut” hos upphandlande myndigheter som omfattas av offentlighetsprincipen? frågar sig Anders Asplund, chefsjurist vid Upphandlingsmyndigheten.Till problembilden hör också att polisen tar tid på sig, ett par […]

Så lyckas kommunerna fylla sina vakanser

Enligt en enkätundersökning som tidningen Dagens Samhälle gjort saknas just nu nästan 1 000 socialsekreterare, och 8 av 10 kommuner lyckas inte fylla sina vakanser. På p1-morgon kan man lyssna på två goda exempel där kommuner försöker tänka nytt för att lyckas med rekryteringen av socialsekreterare. Louise Ideståhl, enhetschef på enheten för mottagning och utredning av barn och unga i Mölndal, berättar om kommunens åtgärder. Mer personal har anställts för att arbetsbelastningen ska bli rimlig. Dessutom jobbar man med seniorhandläggare som blir ett stöd för de nyanställda socialsekreterarna, som därmed får en bättre introduktion i sitt arbete. Som inlandskommuner […]