Välkommen till Infosoc Rättsdata

Infosoc Rättsdata har funnits sedan 1989 och är idag en av landets ledande leverantörer av juridiska rättsdatabaser på nätet och driver även utbildnings- och konsultverksamhet.

Slide background
Slide background
Slide background

Senaste Nyheter

Kritik mot socialnämnd sedan åttaårig flicka avlidit

En socialnämnd fick kritik för handläggningen av ett barnavårdsärende. Ärendet avsåg en åttaårig flicka som kommit ensam till Sverige och placerats hos släktingar. Trots flera anmälningar från olika personer i flickans omgivning om misstänkta missförhållanden utreddes inte flickans situation på ett tillfredsställande sätt. Drygt ett år efter ankomsten till Sverige avled flickan till följd av den misshandel hon utsatts för hos släktingarna (läs Infosoc kommentar av beslutet här)

Försök med sextimmarsdag på Norrlands universitetssjukhus

Nu ska två avdelningar på Norrlands universitetssjukhus få prova på sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Försöket kommer att innefatta läkare, undersköterskor och sjuksköterskor på två avdelningar som under minst två år ska få en arbetstidsförkortning med bibehållen lön.

– Många lägger sig ned när de kommer hem och orkar inte göra annat än att jobba. Så kan man inte leva ett helt liv. När man jobbar inom ett vårdyrke så ger man väldigt mycket av sig själv och använder sig själv som arbetsredskap. Då tror jag att sex timmar är en bra arbetstid för att orka, säger Charlotta Hellström, […]

Infosoc svarar: Krävs det bygglov för att ställa upp en husvagn?

Exempelvis husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid kan kräva bygglov. Det har i äldre rättspraxis inte krävts att en byggnad ska vara förenad med marken. Något sådant krav finns inte heller enligt definitionen av byggnad i PBL. Exempelvis husvagnar på hjul har därför i vissa fall betraktats som byggnad (läs fortsättningen här).