Välkommen till Infosoc Rättsdata

Infosoc Rättsdata har funnits sedan 1989 och är idag en av landets ledande leverantörer av juridiska rättsdatabaser på nätet och driver även utbildnings- och konsultverksamhet.

Slide background
Slide background
Slide background

Senaste Nyheter

Infosoc svarar: Är det tillåtet med s.k. kombo-avtal avseende ramavtal?

Jag har en fråga om s.k. kombo-avtal, ramavtal där man avropar enligt rangordning under ett visst belopp och förnyad konkurrens över beloppet. Jag har hört från flera håll att det inte under några förutsättningar är tillåtet att upphandla sådana ramavtal, enligt domstolspraxis. Min fråga är om det stämmer, och i så fall i vilken/vilka domar det fastställdes.

Läs Infosoc svar

 

TV-inspelning av döende cancerpatient medförde skadeståndsskyldighet

Ett landsting medverkade till att en patient vid ett sjukhus som var döende i cancer visades upp, om än med pixlat ansikte, i ett kommersiellt TV-program, med tillhörande kommentarer från vårdpersonalen, utan att något samtycke inhämtats från patienten eller hans anhöriga. Personalen ansågs genom sin medverkan vid inspelningen ha röjt sekretessbelagda uppgifter och därmed gjort sig skyldiga till brott mot tystnadsplikt. Landstinget förpliktades att betala 20 000 kr vardera i skadestånd till den avlidna patientens fru, dotter och barnbarn för den kränkning som de utsatts för. Bestämmelserna om meddelarfrihet hindrade inte arbetsgivaren, landstinget, från att bli skadeståndsskyldig (klicka […]

EU-medborgare som saknar uppehållsrätt får nekas bistånd

EU:s rörlighetsdirektiv (2004:38) utgör inte något hinder för nationella bestämmelser som innebär att personer som är medborgare i andra medlemsstater nekas sociala förmåner när dessa inte utövar förvärvsverksamhet, utan uteslutande har utnyttjat den fria rörligheten för att komma i åtnjutande av socialt stöd från en annan medlemsstat trots att de saknar tillräckliga tillgångar för att ha uppehållsrätt där (klicka här för att ta del av rättsfallet).